સંગઠન વિશે

 અંજાર તાલુકા બિન રાજકીય ગ્રામ પંચાયત સંગઠન   એક બિન રાજકીય સંગઠન છે. આ મંચમાં અંજાર તાલુકાની ૫૭ ગ્રામ પંચાયત છે અમારા સંગઠનની ઓફિસ અંજાર મધ્યે આવેલી છે.

લોકસુનાવણી વર્કશોપ

લોકસુનાવણી વર્કશોપ, નગરપાલિકા હૉલ અંજાર, નવેમ્બર ૨૦૦૯

ઉદેશો

 1. ગ્રામ પંચાયતો નડતાં સામૂહિક પ્રશ્નોના નિરાકરણ લાવવા.
 2. નવા ચૂંટાયેલા પંચાયત સભ્યોને નવી નવી માહિતી અને માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવું.
 3. નીતિ-વિષયક મુદ્દાઓ માટે રજૂઆત અને લડત કરવી.
 4. તાલુકા અને જીલ્લા વહીવટ તંત્ર સાથે સંકલન ઉભુ કરવું.

7 comments on “સંગઠન વિશે

 • This is beautiful and great to see you and our other groups take the first steps in the Indian Panchayat (local governance) world towards online self-expression, knowledge sharing and peer learning! बहुत बधाई हो!

 • Aape aapel mahiti gani saras chhe. Mane lage chhe tamara sangthan ne lagato koi saras photo hoy to mukavo joiye. lok sunavani no photo je tame mukel chhe tene tame activity ma muki sako. buju lakhan thoduk vadhrvani jarur lage chhe.

 • Congratulations to Setu Team………..
  This is very significant try to distribute knowledge to other part of setu area. Hope you will be share you’re learning regularly. As per my experiences in panchmahals there is a no good condition of representatives of Taluka and District Panchayats……… My best wishes with you.

 • I think my first congratulation should going to all representative of GPs and Village Leaders of kutch who are thinking about for estabilish real local self goverance.

 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: